Ett grönare Elinegård

Vid kanten av Limhamns kalkbrott i Malmö växer Elinegård fram. Här tar vi ett helhetsgrepp på området och bygger både bostadsrätter, radhus och hyresrätter som vi kommer att fortsätta att äga och förvalta. Andra etappen utvecklar vi efter ett ambitiöst hållbarhetsprogram som följer Citylabs process för hållbar stadsdelsutveckling.

Om Elinegård

Beräknas stå klart: 2030
Bostadstyp:

Bostadsrätter, hyresrätter och radhus

Antal bostäder: 2 600

 

Tidslinjen visar var vi befinner oss just nu

Just nu pågår planeringen av Elinegårds andra etapp och som kommer att utvecklas efter ett ambitiöst hållbarhetsprogram som följer Citylab Actions process för hållbar stadsutveckling. 

Andra etappen kommer att bestå av cirka 800 bostäder. Här kommer vi bland annat att lägga stort fokus på att ta till vara på Elinegårds odlingshistoria och bevara det rika växt- och naturliv som finns vid Limhamns Kalkbrott. Det kommer att bli ett grönt område med träd och växtlighet på gårdar och i kvarteren som bidrar till både skugga, trivsel och gemenskap.  

Vi utvecklar hela området

Vi har varit med och utvecklat Elinegård sedan 2014. Området utvecklas i tre etapper och här är vi med och tar ett helhetsgrepp i de två första. Första etappen med 1 800 bostäder är snart klar och planeringen av andra etappen är i gång.  Den kommer att bestå av cirka 800 bostäder och utvecklas efter ett ambitiöst hållbarhetsprogram. 

Bostäder för alla

I Elinegård kommer vi det att finns något för alla.  Här finns bostäder som passar både förstagångsköparen och barnfamiljen. Vi kommer att bygga både bostadsrätter, radhus och hyresrätter som vi även kommer vara kvar och fortsätta äga och förvalta. Bostäderna och bostadsområdet följer vår gröna designstrategi Keep it simple och utgår från principerna form, funktion, hållbarhet, kvalitet och kostnad.

Mobilitetshus

I Elinegård vill vi att det ska vara enkelt att välja bort bilen. Målet är att Elinegård ska bli ett lugnt och tryggt område där gång- och cykeltrafiken får större utrymme än bilarna. I området kommer vi att bygga ett mobilitetshus där det kommer att finnas bil- och cykelpool, kommersiella lokaler, återbruksrum, gemensamma lokaler som alla kan nyttja och där majoriteten av områdets parkering kommer att vara samlat.