Humlestaden – en stadsdel med historia

På Pripps gamla industriområde Högsbo i Göteborg planerar Ikano Bostad och Stena Fastigheter för en helt ny stadsdel – Humlestaden. När allt står klart kommer här att finnas cirka 3 000 bostäder, handel och service.

Om Humlestaden

Beräknad byggstart: 2024
Bostadstyp:

Bostadsrätter

Antal bostäder: 1 500

 

Tidslinjen visar var vi befinner oss just nu

I sydvästra delen av Högsbo industriområde kommer den nya stadsdelen Humlestaden ta form. Det kommer att bli en levande stadsdel med bostäder, handel och utbildning men fokus på trivsel, aktivt liv och gemenskap.

Här kommer Ikano Bostad att bygga cirka 1 500 kvadratsmarta bostäder. Här i Humlestaden kommer det finnas hyresrätter. bostadsrätter, radhus, skola, förskolor, vårdcentral, restauranger och givetvis ölbryggeriet.  Nytänkande, kreativitet och en inkluderande atmosfär kommer att prägla Humlestaden.  

Vi utvecklar hela området

Vi kommer att ta ett helhetsgrepp på området och kommer att bygga cirka 1 500 bostäder. Det kommer att bli en stadsdel där människor bor och möts. Gröna gårdar, närhet till shopping, service och möjlighet till ett aktivt friluftsliv i Änggårdsbergen.

Bostäder för alla

I Humlestaden kommer det att finnas något för alla. Här kommer det att finnas bostäder som passar både barnfamiljen,  förstagångsköparen och pensionärerna som sålt villan. Husen följer vår designstrategi Keep it simple och utgår från principerna form, funktion, hållbarhet, kvalitet och kostnad.

Levande bryggerihistoria

Humlestaden kommer att bli en plats med historia. Området som har anor från vikingatiden var också Pripps hem fram till 2002. Ölbryggeritraditionen i området lever kvar än idag och bryggeriet kommer att finnas kvar när området står klart. Stadsdelens namn är en hyllning till områdets odlingshistoria och bryggeriverksamhet. Läs mer om Humlestaden.